Terapia zespołu Aspergera

Terapia zespołu Aspergera

maska

Zespół Aspergera jest często traktowany jako łagodna wersja autyzmu, jednak terapia może nastręczać wiele trudności. Problemy zaczynają się już w momencie diagnozy, a leczenie może być znacznie opóźnione, tymczasem powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Jeśli dziecko z AS jest sklasyfikowane po prostu jako nieuważne czy niegrzeczne, terapia może być rozpoczęta znacznie później, niż powinna. Samo leczenie AS jest dobierane indywidualnie do pacjenta w zależności od typu AS oraz zdolności i charakteru danej osoby. W ramach terapii pacjent uczy się interpretacji zachowań innych oraz okazywania własnych emocji zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami, przestrzegania tych norm, a także radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Prowadząc uregulowany tryb życia, łatwiej jest o skuteczną terapię.

Niestety nie ma uniwersalnych zasad leczenia, którymi można się kierować, a które zagwarantowałyby pełne wyleczenie objawów. Można za to maksymalnie skoncentrować się na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych oraz społecznych, aby pomóc osobom z Aspergerem zaadaptować się do życia w społeczeństwie. Dzięki treningowi umiejętności społecznych, terapii poznawczo-behawioralnej czy psychoedukacji można stworzyć im dobre warunki do samorozwoju. Wsparcie okazywane dorosłym pacjentom pozwala im przezwyciężyć trudności w codziennym życiu oraz poprawić jakość życia, a także realizować swoje niezwykle zdolności. Jak pisał sam Hans Asperger: "Niezachwiana determinacja i intelektualna przenikliwość, skrupulatność i skupienie się na jednym celu mogą prowadzić do wyjątkowych osiągnięć".