Dowiedz się więcej na temat zespołu Aspergera.

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera (ang. Asperger's Syndrome – AS) jest różnie określany przez specjalistów. Jedna z definicji traktuje go jako zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu, inna – jako odmienny styl poznawczy. Z kolei klasyfikacje DSM-IV oraz ICD-10 zaliczają AS do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych. Szacunki oficjalne podają, że zespół Aspergera dotyczy jedną na dwieście osób, jednak wielu lekarzy uważa, że raczej powinno się mówić o jednej na sto. Charakterystyczne cechy AS to upośledzenie komunikacji słownej i pozasłownej, awersja wobec zmian, trudności w interakcjach społecznych czy specyficzne zainteresowania przyjmujące formę obsesji (np. medycyna, technologia, matematyka). Co ciekawe, zespół Aspergera występuje niemal wyłącznie u mężczyzn, kobiety z AS są rzadkością.

Dr Tony Attwood, australijski specjalista od Aspergera, uważa, że osoba z AS ma inny zestaw priorytetów niż większość ludzi, a zaspokojenie potrzeb społecznych czy emocjonalnych innych jest raczej daleko na tej liście. Aspergerowcy nie umieją rozpoznawać emocji, brak jest u nich łączności między uczuciami i przeżyciami, a intelektem regulującym emocjonalny kontekst. Osoba z Aspergerem nie potrafi także interpretować zachowania czy emocji innych – nie rozpoznaje pozawerbalnych wskazówek, nie umie poruszać się w określonych kontekstach. W związku z tym ludzie z AS mogą mieć trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, a bardziej niż do innych osób przywiązują się do czynności traktowanych rytualnie. Osoby z zespołem Aspergera generalnie nie wykazują empatii w relacjach z innymi, są egocentryczne. Interesują się często wąską dziedziną, którą traktują niezwykle obsesyjnie, często kosztem innych dziedzin, co jest szczególnie widoczne w wieku szkolnym. Mają tendencję do porządkowania otoczenia, lubią organizację, nie lubią zmian. Cechując się często bardzo wysoką inteligencją i ponadprzeciętnymi zdolnościami, jak np. niezwykłą pamięcią do dat, faktów, liczb czy postaci. Osoby z zespołem Aspergera mogą zrobić karierę jako inżynierowie, naukowcy czy analitycy.